• پشت صحنه و تفکیک

1388

Kados-Breakdown
پشت صحنه تیزر کت و شلوار کادوس

1393

Yellow-Butterfly-poster
تفکیک جلوه بصری فیلم کوتاه پروانه زرد

1394

BTS-Poster
تفکیک جلوه بصری فیلم کوتاه جامپر