فیلم و سریال

جلوه های بصری اجرا شده توسط استودیو زایا برای فیلم های کوتاه و بلند و سریال

پشت صحنه و تفکیک

پشت صحنه و تفکیک جلوه های بصری در پروژه های مختلف استودیو زایا

شو ریل

ریل های مربوط به جلوه های بصری استودیو زایا

نمونه کار

نمونه کار های اجرا شده جلوه های بصری استودیو زایا